Grupa zakupowa na gaz ziemny
dedykowana dla przemysłu w Polsce.
Organizator: Wydawnictwo BUSINESS IMAGE
STRONA GŁOWNA
POLIMEROWY GAZ
POLIMEROWA ENERGIA
KONTAKT
Powstaje Grupa Zakupowa
POLIMEROWY GAZ ZIEMNY
Szanowni Państwo,

Liberalizacja rynku gazu w Polsce staje się faktem. Powstaje rynek hurtowy gazu, można liczyć, iż najdalej w drugiej połowie roku 2013 uwolnione zostaną ceny gazu ziemnego dla przedsiębiorstw. Ma to kolosalne znaczenie dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza dla firm zużywających błękitne paliwo, bowiem ceny gazu w Polsce są znacząco wyższe od cen spotowych na rynkach Europy Zachodniej.

To bardzo dobry moment na związanie grupy zakupowej na gaz ziemny, czyli konsorcjum zakupowego, którego Uczestnicy będą mogli wynegocjować najniższe możliwe ceny gazu ziemnego na rok 2014. I to bez żadnych nakładów finansowych oraz infrastrukturalnych.

Rynek gazu w Polsce jest pod wieloma względami bardzo podobny do rynku energii elektrycznej. Podobnie również przebiega jego liberalizacja. Oba rynki posiadają wspólne regulacje prawne.

Wydawnictwo BUSINESS IMAGE jest organizatorem największej w Polsce Grupy Zakupowej na energię elektryczną POLIMEROWA ENERGIA. Do Polimerowej Energii w ciągu nieco ponad 4 miesięcy tego roku przystąpiło ponad 400 firm zużywających łącznie blisko 1.5 TWh energii, czyli ponad 1% krajowego zużycia energii elektrycznej. W trwającym kilka tygodni procesie negocjacyjnym Organizator Polimerowej Energii wyłonił Sprzedawcę energii elektrycznej dla grupy, którym stał się koncern PGE. Została podpisana umowa o współpracy, której wartość przekroczy w przyszłym roku 500 mln PLN. Rynek ocenił to porozumienie jako kontrakt dekady na polskim rynku energii. Wydawnictwo BUSINESS IMAGE zapewniło Uczestnikim GZ Polimerowa Energia bezpieczeństwo kontraktowe, energetyczne i prawne.

Dzięki zawiązaniu grupy, wszyscy Uczestnicy Polimerowej Energii będą płacić w roku 2013 średnio o ponad 12% mniej za zużywaną energię. W kasach Uczestników Polimerowej Energii zostanie w przyszłym roku ok. 100 mln PLN czystej gotówki. To skala oszczędności, jaką osiągnęła grupa zakupowa. Chcemy powtórzyć ten sukces na rynku gazu ziemnego. Oszczędności na rynku gazu mogą być jeszcze wyższe.

Wydawnictwo BUSINESS IMAGE zaprasza przedsiębiorstwa działające w Polsce – zużywające gaz ziemny – do wstępowania do grupy zakupowej Polimerowy Gaz. Nazwa grupy ma swój rodowód w dziedzinie gospodarki, będącej głównym operacyjnym terenem działania Wydawnictwa BUSINESS IMAGE – jest to szeroko rozumiany przemysł polimerowy.

Polimerowy Gaz ma już pierwszych Uczestników, są to zużywające gaz ziemny przedsiębiorstwa skupione obecnie w grupie Polimerowa Energia. Wszelako grupa zakupowa Polimerowy Gaz jest otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce zużywających gaz ziemny. Dzięki uczestnictwu w grupie osiągną Państwo w roku 2014 istotne i wymierne korzyści finansowe związane z dużym obniżeniem ceny konsumowanego gazu ziemnego. Uczestnicy GZ Polimerowy Gaz będą w roku 2014 korzystać z najniższych możliwych do osiągnięcia cen gazu ziemnego dla przemysłu w Polsce. Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiego Formularza Akcesyjnego do GZ Polimerowy Gaz. Wypełnienie formularza nie pociąga za sobą żadnych formalnych zobowiązań.

Pobierz Formularz Akcesyjny

Copyright 2011 © BUSINESS IMAGE. ALL RIGHTS RESERVED.